gazeta internetowa

Tag archive

dobromil

Sanatorium „Dobromil”

in Historia

Osada Salina pod Dobromilem znana jest pzede wszystkim jako miejsce tragedii z 1941 roku. Wcześniej, od XV wieku, produkowano tutaj sól. Po wojnie kopalnie soli zostały zamknięte z powodu nierentowności. W miejscu kopalni, od 1954 roku do połowy lat 80-tych, istniało tutaj sanatorium dla pacjentów chorych na gruźlicę. Pomieszczenia fabryki soli zostały przebudowane na szpital…

W Dobromilu Unia Europejska finansuje projekt mający na celu zachowanie naturalnego dziedzictwa miasta

in Wiadomości

W Dobromilu i polskim Zagórzu podczas dwuletniego okresu 2018-2020 zostanie zrealizowany projekt „Przyroda bez granic – Zachowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego społeczności Dobromil (Ukraina) i Zagórza (Polska)”. Kwota dotacji, którą Unia Europejska zapewni w tym celu na oba miasta – ponad 2,2 mln euro. O tym ogloszono na konferencji prasowej „Sukcesy regionu lwowskiego: podsumowanie wyników konkursu…

Z Dobromila w świat nauki. Sztambuch profesora Gawendy

in Historia/Ludzie

Niewielkie kresowe miasteczko Dobromil, położone w dolinie rzeki Wyrwy, zapisane jest w biografiach wielu ludzi nauki. Należy do nich Jerzy August Gawenda (1917–2001) – syn starosty dobromilskiego, późniejszy profesor i rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, piękna i szlachetna postać polskiego uczonego-emigranta. Przed wojną, po skończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim, w 1939 roku…

Czy błąd sprawiedliwości

in Historia

Przemyśl (od naszego korespondenta) Dnia 5 czerwca 1913 r. zamordowano w Dobromilu Karola Hartmanna, lat 27. Morderstwo nastąpiło wśród okoliczności tajemniczych. Wszczęte przez posterunek P.P. w Dobromilu dochodzenia doprowadziły do aresztowania słuźącej Hartmannów Luby Romanówny, która zkolei wskazała jako sprawców mordu dwu dobromilskich młodzieńców, Jana Szymańskiego i Zbigniewa Gołębiowskiego. Romanówna podała wówczas, źe obaj młodzieńcy,…

Moje Kresy. Dobromil – miasteczko w letargu

in Historia

Dobromil, miasteczko położone w dolinie rzeki Wyrwy, miało wyjątkowego pecha po wojnie. Gdy geodeci poszli ze swymi urządzeniami wykreślać w myśl wytycznych konferencji w Jałcie granicę, nie mieli jasności, komu przyznać Dobromil – Polsce czy ZSRR. Wydawało się, że o przebiegu granicy rozstrzygnie logika uwzględniająca interesy gospodarcze układających się państw, że nie zostaną poszatkowane szlaki…

йти наверх