gazeta internetowa

Category archive

Historia

Historia

Sanatorium „Dobromil”

Osada Salina pod Dobromilem znana jest pzede wszystkim jako miejsce tragedii z 1941 roku. Wcześniej, od XV wieku, produkowano tutaj sól. Po wojnie kopalnie soli zostały zamknięte z powodu nierentowności. W miejscu kopalni, od 1954 roku do połowy lat 80-tych, istniało tutaj sanatorium dla pacjentów chorych na gruźlicę. Pomieszczenia fabryki soli zostały przebudowane na szpital…

Historia/Ludzie

Z Dobromila w świat nauki. Sztambuch profesora Gawendy

Niewielkie kresowe miasteczko Dobromil, położone w dolinie rzeki Wyrwy, zapisane jest w biografiach wielu ludzi nauki. Należy do nich Jerzy August Gawenda (1917–2001) – syn starosty dobromilskiego, późniejszy profesor i rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie, piękna i szlachetna postać polskiego uczonego-emigranta. Przed wojną, po skończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Lwowskim, w 1939 roku…

Historia/Ludzie

Z Dobromila w świat nauki. Żuławscy – wyjątkowe stężenie talentów

Z Dobromilem związane są dzieje Żuławskich – licznej, jednej z najbardziej artystycznych polskich rodzin. Zadziwia w niej różnorodność i rozmiar talentów. Gdy skupimy się tylko na XX wieku, to w studiach biograficznych natrafimy na pochodzącego z tej rodziny Jerzego Żuławskiego (1874–1915) – filozofa, dramaturga, pisarza, krytyka i poetę, mającego dziś trwałe miejsce w literaturze polskiej…

Historia/Ludzie

Jan Stock – ojciec-założyciel krakowskiej AGH

Na cmentarzu w Dobromilu zachował się nagrobek prof. Jana Stocka (1881–1925), uważanego za jednego z ojców-założycieli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, pierwszego kierownika Katedry Fizyki na tej słynnej polskiej uczelni technicznej. Stock był związany z Dobromilem przez całe życie. Tam się urodził i tam założył rodzinę. Ożenił się z Janiną Cappieters de Tergonde, której dwaj bracia…

Historia/Ludzie

Rodzina Hrycków

Dobromil jest miastem rodzinnym licznej i wielce utalentowanej rodziny Hrycków, którą losy powojenne rozrzuciły po całej Polsce. Seniorami tego rodu byli urodzeni w pierwszej połowie XIX wieku Katarzyna  z Felbingerów i Władysław Hryckowie, którzy mieli aż siedemnaścioro wnucząt. Wyraziście w dzieje Dobromila wpisał się ich wnuk Kazimierz Marian Hrycek – filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego…

Historia/Ludzie

Dyrektor Planetarium Śląskiego

W Nowym Mieście tuż pod Dobromilem urodził się Józef Sałabun (1902–1973) – astronom, pierwszy dyrektor jednego z największych polskich planetariów – Planetarium Śląskiego w Chorzowie, spokrewniony z rodziną Hrycków. Lata chłopięce spędził nad brzegami niesfornej rzeki Wyrwy. Zapamiętał też zabawy w ruinach dobromilskiego zamku Herburtów. Na studia poszedł do Lwowa i na tamtejszym uniwersytecie trafił…

Historia/Ludzie

„Dobromilski słowik”

W najnowszą historię Dobromila wpisuje się biografia dr Anny Szałygi (rocznik 1944) – utalentowanej wokalistki (sopran koloraturowy), przez swoich krajanów nazwanej dobromilskim słowikiem, córki ogrodnika Karola Szałygi (1904–1983), który opiekował się m.in. sadem starosty Jakuba Pawłowskiego. Szałygowie opuścili Dobromil w ramach tzw. drugiej repatriacji – po 1956 roku, którą wymógł na Nikicie Chruszczowie Władysław Gomułka.…

Historia/Ludzie

Badacz polskiej żołny

W Dobromilu urodził się też Henryk Kurek – ornitolog, praktyk, badacz polskiej żołny (ptaka bajecznie kolorowego, który zadziwia swym wyglądem nie tylko wytrawnych ornitologów). Henryk Kurek wykrył obecność żołny w okolicach Przemyśla, chociaż twierdzono, że ptak ten od ponad stu lat nie budował już gniazd w Polsce. Jego obecność odnotowywano jedynie w Afryce i Azji.…

Historia

Czy błąd sprawiedliwości

Przemyśl (od naszego korespondenta) Dnia 5 czerwca 1913 r. zamordowano w Dobromilu Karola Hartmanna, lat 27. Morderstwo nastąpiło wśród okoliczności tajemniczych. Wszczęte przez posterunek P.P. w Dobromilu dochodzenia doprowadziły do aresztowania słuźącej Hartmannów Luby Romanówny, która zkolei wskazała jako sprawców mordu dwu dobromilskich młodzieńców, Jana Szymańskiego i Zbigniewa Gołębiowskiego. Romanówna podała wówczas, źe obaj młodzieńcy,…

Historia

Moje Kresy. Dobromil – miasteczko w letargu

Dobromil, miasteczko położone w dolinie rzeki Wyrwy, miało wyjątkowego pecha po wojnie. Gdy geodeci poszli ze swymi urządzeniami wykreślać w myśl wytycznych konferencji w Jałcie granicę, nie mieli jasności, komu przyznać Dobromil – Polsce czy ZSRR. Wydawało się, że o przebiegu granicy rozstrzygnie logika uwzględniająca interesy gospodarcze układających się państw, że nie zostaną poszatkowane szlaki…

йти наверх