Dobromil jest miastem rodzinnym licznej i wielce utalentowanej rodziny Hrycków, którą losy powojenne rozrzuciły po całej Polsce. Seniorami tego rodu byli urodzeni w pierwszej połowie XIX wieku Katarzyna  z Felbingerów i Władysław Hryckowie, którzy mieli aż siedemnaścioro wnucząt. Wyraziście w dzieje Dobromila wpisał się ich wnuk Kazimierz Marian Hrycek – filolog klasyczny, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego z roku 1932, mianowany przez lwowskie kuratorium profesorem szkół średnich. Uczył we Lwowie, Przemyślu, Dobromilu i Tarnopolu. W czasie wojny wrócił do Dobromila i nawet wówczas, w trudnych warunkach okupacyjnych, ryzykując na co dzień życiem, uczył na tajnych kompletach. Po wojnie osiadł w Przemyślu, gdzie do 1970 roku uczył w szkołach języków: polskiego, niemieckiego i łacińskiego oraz historii.

Jego synem jest Jan Krzysztof Hrycek – absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Royal Academy of Fine Arts w Londynie, a obecnie profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – malarz, grafik, rysownik, rzeźbiarz, który swoje prace eksponował na 200 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Anglii, Rosji, Stanach Zjednoczonych i na Tajwanie. Laureat wielu nagród i wyróżnień. W 2004 roku zrealizował w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku głośną wystawę przeciwko terroryzmowi pt. Dramat naszej cywilizacji – ptaki zła.

Z tej rodziny wywodzi się też prof. Antoni Hrycek – wysoko ceniony specjalista w zakresie wykrywania chorób wewnętrznych, związany od lat studenckich z Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Jego ojciec, Eugeniusz Hrycek, po ukończeniu studiów przez kilka lat pracował na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie pod kierunkiem prof. Jana Czekanowskiego, ale tuż przed wybuchem wojny przeniósł się z rodziną do Przemyślan, gdzie podjął pracę w tamtejszym gimnazjum. W 1944 roku Hryckowie jako pogorzelcy opuścili Przemyślany na zawsze i osiedli w Przeworsku, gdzie Eugeniusz Hrycek pracował w szkołach średnich. Na cmentarzu w Dobromilu są groby Franciszki z Lewickich Hryckowej – babki Antoniego Hrycka oraz jego stryja – Józefa Hrycka.

Prawnukiem Stanisława Hrycka jest Tomasz Kandulski – świetny muzyk gitarzysta, który wspólnie ze skrzypaczką Sandrą Haniszewską (oboje absolwenci Akademii Muzycznej w Poznaniu i Conservatorium Maastricht w Holandii) tworzy duet odnoszący sukcesy w licznych europejskich salach koncertowych. Są laureatami prestiżowych festiwali, m.in. Paganiniego w Parmie, Salieri-Zinetti w Weronie, Luysa Milana w hiszpańskiej Walencji. Grają muzykę różnych epok i stylów – od baroku po współczesną. Ojcem Tomasza jest prof. Maciej Kandulski – matematyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a dziadkiem był Witold Kandulski (1913–1985) – długoletni dziekan Wydziału Kompozycji i Dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu. Słowem – rodzina artystyczna.

Stanisław S. Nicieja

Facebook коментарі

RelatedPost