Kolekcja zdjęć miasteczka Dobromil z lat 2010-2015.